Plamas z.b.o. Ljubljana

Polni naziv: Plamas obrtna in trgovska zadruga z.b.o. Ljubljana

Tomačevo 1
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 537 20 11

e-pošta: plamas@plamas.si
url: www.plamas.si

Davčna št.: SI54327172

TRR.: NLB d.d. SI56 0208 5001 4391 091
BIC banke: LJBASI2X


Strani so v delu!